Privacybeleid

Privacy Statement
Asto Keukens en Leicht Amsterdam
Datum: juni 2018

Inleiding:
Het privacy statement van Asto Keukens uit Rotterdam en Leicht Amsterdam uit Amsterdam
verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons
geleverde keuken of huishoudelijke apparatuur en bezoekers van onze website(s). Wij vinden het
belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens
verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw
persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren ten allen tijde de laatste versie op
onze website en in onze winkel (op aanvraag verkrijgbaar)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het geval dat u bij ons een offerte aanvraagt, een aankoop doet of een service verzoek doet wordt
u bij ons geregistreerd als klant. Wij hebben hiervoor de volgende gegevens van u nodig:
 Naam en adresgegevens.
 Contact gegevens (telefoonnummers, email adressen).
 Afleveradres.
Hoe gebruiken wij gegevens
 Wij gebruiken uw gegevens voor het opstellen van de offerte of koopovereenkomst.
 Voor het verstrekken van de aflever- en montagegegevens voor de partijen die hiermee
moeten werken.
 Wij gebruiken uw gegevens in verband met servicedoeleinden. Niet alleen gebruiken wij uw
gegevens om eventuele servicebezoeken zo adequaat mogelijk te laten verlopen, maar de
servicehistorie van de door ons geleverde producten wordt eveneens in sommige gevallen
gebruikt.
 Als u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website voor een vraag of een
servicemelding, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw
vraag/verzoek.
 Als u een recensie plaatst via onze website, tonen wij (met uw toestemming) die recensie op
onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien
wij een dergelijke partij inschakelen in verband met installatie werkzaamheden of montage van uw
keuken of keukenonderdelen. Denk hierbij ook aan service, bezorging van goederen. Een dergelijke
partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarin opgenomen een
geheimhoudingsplicht.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Hoe lang wij gegevens bewaren:
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bent bij ons of interesse blijft tonen in diensten van Asto
Keukens of Leicht Amsterdam. Dit houdt ook in het bewaren uw persoonsgegevens na het verstrijken
van de garantieperiode. Dit is noodzakelijk om u toch te kunnen helpen buiten onze garantietermijn
i.v.m. het inplannen van eventuele servicebezoeken of wanneer u inhoudelijke vragen heeft over uw
keuken. In het geval er bij u een servicebezoek heeft plaatsgevonden, wordt dit eveneens vastgelegd
in hetzelfde systeem.

Beveiliging en bescherming van gegevens
Wij bewaren uw gegevens voornamelijk digitaal. Deze worden op servers in een extern data center
opgeslagen. Deze servers zijn uitstekend beveiligd door Firewalls voor toegang van buitenaf. Uw
gegevens zijn dus goed afgeschermd.

Enkele documenten worden bewaard in een papieren klantendossier wat na afronden van de
opdracht beschermd wordt opgeborgen en naderhand bewaard wordt in ons archief. Het papieren
archief wordt na de verplichte bewaartermijn van 7 jaar door een professioneel bedrijf afgevoerd en
vernietigd.

Wie kan uw gegevens inzien binnen Asto Keukens en Leicht Amsterdam:
Alle medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Echter alleen daar waar nodig. Denk
hierbij aan de receptie, afdeling montage en service, afdeling verkoop, administratie, montagedienst
en afdeling logistiek.

Recht op inzage, correctie of verwijdering:
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke
gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan kunt u contact
met ons opnemen.

Daarnaast of i.v.m. de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.
U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en
verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van
commerciële aard (onderzoek, direct marketing of e-mailmarketing) dan kunt u uzelf afmelden d.m.v.
een e-mailbericht. Wij zullen uw email adres dan per direct uit ons bestand verwijderen. Voor een
door ons verstuurde nieuwsbrief kunt u zich ook makkelijk afmelden.

Cookie Statement:
Onze website maakt gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die
door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten.
De website instrueert de browser waarmee u website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of
Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Met deze informatie kunnen wij de
werking van onze websites verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk anoniem verwerkt en
niet aan derden verstrekt.

U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser
om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de
cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het
gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Onze cookies hebben vrijwel allemaal een geldigheidsduur van maximaal 24 uur. De langste
geldigheidduur is 2 jaar voor ons cookie van Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die door Google Inc.
("Google") wordt geleverd. Indien u het gebruik van Google Analytics in het geheel niet wilt toestaan,
kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on downloaden en installeren via
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van "cookies",
tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer zodat door de website geanalyseerd kan
worden hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van uw gedeeltelijke, dus niet tot u herleidbare IP-adres) wordt
door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze
informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de
websiteactiviteit samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verstrekken met
betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie slechts aan derden
verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming verleend de verkregen analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door
de daartoe bestemde instellingen van uw browser te selecteren, maar als gevolg daarvan kan het zijn
dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door het gebruik
van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Google stelt zich te houden aan de Safe
Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie
van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking
van eventuele persoonsgegevens.

Wij hebben Google Analytics bovendien ´privacyvriendelijk´ ingesteld conform de handleiding van de
Autoriteit Persoonsgegevens en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ter
verdere bescherming van uw privacy heeft Asto de volgende maatregelen genomen:
- het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;
- 'gegevens delen' is uitgezet;
- Asto maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies.

Door het verwijderen of uitschakelen van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet
meer werken of onjuist worden weergegeven.

Contact:
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u
klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op:
Asto Keukens       
Driemanssteeweg 170 
3084 CB Rotterdam 
Email: info@asto.nl 
TAV Arianne Waalboer 

Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

Privacy Statement ASTO Kitchenstores